Profil PKK

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs prawa jazdy, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego. Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do do nas. Oto co należy zrobić, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę:

  1. Badanie lekarskie. Pierwyszym krokiem, który musisz zrobić, aby uzyskac PKK, jest odwiedzenie lekarza uprawinonego do badań kandydatów na kierowców, który wyda Ci zaświadczenie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.
  2. Zdjęcie u fotografa.  Potrzebna Ci będzie jedna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
  3. Zgoda rodziców lub opiekunów. Jeżeli jesteś jeszcze przed swoimi osiemnastymi urodzinami potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz kserokipie ich dowodów osobistych. 
  4. Wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy. Przy składaniu potrzebnych dokumentów potrzebny będzie również wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy. Druk wniosku możesz otrzymać w dowolnym wydziale komunikacji.
  5. Wizyta w wydziale komunikacji. Ostatnim krokiem jest zebranie orzeczenia lekarskiego, fotografi, ewentalnie zgody od rodziców oraz dokumentu tożsamości i wizyta w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu wniosek - dokumenty złóż w urzędzie miasta. 

  Zapraszamy do nas !